ТЕС

Какво е ТЕС
Въпреки че ТЕС все още изгражда своите научни и психологически основи, лекотата с която може да се прилага върху себе си и другите е впечатляваща. Интересното е, че много от най-успешните практикуващи са обучени основно в методологията на потупването, без формално да са учили психология или медицина. Разбира се, че от всяко обучение има полза – когато един лекар или психолог практикува ТЕС, той привнася в практиката си знания и прозрения с каквито другите не разполагат.
ТЕС е могъщ инструмент, с чиято помощ можете да подобрите своето умствено, емоционално и физическо състояние. Бързо и ефективно се справя с редица проблеми: тревожност и стрес, хронична болка и пристрастяване, наднормено тегло и емоционални травми и други житейски предизвикателства.
ТЕС съчетава традиционните техники на древното китайско лечение на акупресурата с постиженията на съвременната психология. Представлява потупване по различни енергийни точки от човешкото тяло, като се следват меридианите, по които протича енергията. Така се променят енергийните токове в тялото и се въздейства върху отрицателните емоции и физическите усещания. В комбинация с правилно подбрани фрази то успокоява нервната система, възстановява енергийния баланс на тялото и препрограмира мозъка да реагира по здравословни начини.
ТЕС е вид енергийно лечение, което е доказано резултатно и без вредни странични ефекти. С негова помощ лесно може да се избавите от негативните емоции и физическата болка. Така ще поставите началото на собственото си изцеление.
Какво не е ТЕС
ТЕС не е плацебо.Тя действа, независимо дали вярваме в нея, или не.
Тази техника не е терапия за отвличане на вниманието. Техниките за отвличане на вниманието целят именно това – да отвлекат вниманието на пациента от проблема. При ТЕС ние правим точно обратното – концентрираме се върху проблема.
Освен това не е терапия на „оголване на пластовете”. „Оголващата” терапия принуждава човека да се изправи пред собствените си страхове, докато ТЕС е насочена към отпускане на пациента и неутрализиране на проблема.
Не и техника за замяна на симптомите. Смяната на симптомите става тогава, когато вие се справите с един симптом, но на негово място възниква друг. С помощта на ТЕС ние решаваме проблемите, а не ги заменяме с други.
ТЕС не е вербална терапия. Вербалните терапии включват работа със съзнанието на човека, докато ТЕС работи едновременно със съзнанието и подсъзнанието на човека. Възможно е да откриете, че когато започнете да изпълнявате техниката с потупването на точките, проблеми, за които сте си мислили, че са били решени с помощта на някой вариант на вербалните терапии, продължават да имат определена емоционална сила. Причината се крие във факта, че макар и да сте ги решили на съзнателно ниво, на подсъзнателно ниво те все още може да не са отстранени.
Основният  протокол на ТЕС
    Стъпка 1: Изберете проблема
Проблемът, който избирате, може да е от физическо или емоционално естество.  Може да решите да работите върху своите навици, мисловните или поведенческите стереотипи. Причината, поради която в ТЕС се концентрираме върху проблема е, че там е мястото на нарушение в потока на енергията в тялото. Когато проблемът се разреши, потокът на енергия възстановява движението си.
За да разчитате на добри резултати, е много важно да сте пределно конкретни при формулиране на проблема. Затова, ако изпитвате някакъв страх, например, разделете го на съставните му елементи – разтуптяно сърце, гадене в стомаха, стягане в гърдите и т. н. След това, с помощта на протокола на ТЕС, се заемете с отделните му аспекти, елемент по елемент, като започнете с най-сериозния от тях.
  Стъпка 2: Оценете проблема от едно до десет
Поставете оценка на симптома или проблема, с който сте се заели, като използвате десетобална скала за оценяване на неговата сила в настоящия момент. Нулата означава „няма такъв проблем”, а десетката – „проблем с максимална сила”. Тази скала за оценяване е известна като определяне на нивото със СЕД(субективни единици за дискомфорт).
  Стъпка 3: Изпълнете настройката
Настройката е начин да се справите със всяка съпротива към промяната. В ТЕС наричаме съпротивата към промяната „психична реверсия” и настройката ни помага да се справим с подсъзнателното ни желание да продължим да живеем с проблема, който ни измъчва.
Потупвайте ръба на дланта, това е месестата част отстрани на дланта, която е разположена на една линия с кутрето. Използвайте върха на показалеца и средния пръст на другата ръка. В същото време изречете високо на глас настройващата фраза, която е:
  „Въпреки че имам/чувствам това(посочете симптома или проблема), аз напълно приемам и обичам себе си.”
Например:
  „Въпреки че имам този неспокоен стомах, аз напълно приемам и обичам себе си.”
  „Въпреки че имам това препускащо сърце, аз напълно приемам и обичам себе си.”
Повторете три пъти настройващата фраза, като продължавате да потупвате карате точката на ръба на дланта. Това трябва да разпръсне енергията, струпана срещу всяка съпротива за промяната.
Моля, обърнете внимание, че можете леко да промените думите в настройващата фраза, за да откриете онзи израз, който действа най-добре при вас. Някой хора използват думи като „изцяло обичам и приемам себе си”; „дълбоко и силно приемам себе си”; „работя за да започна да обичам и приемам себе си”; „чувствам се много добре”; и т. н.
  Стъпка 4: Последователност на ТЕС: Потупване с фраза за напомняне
Фраза за напомняне
Определете каква е вашата фраза за напомняне. Тя ще ви помогне да останете концентрирани върху проблема. Това е съкратена версия на фразата за настройка. Така че, ако вашата настройваща фраза е: „Въпреки че имам това препускащо сърце, аз напълно обичам и приемам себе си”, припомнящата фраза може да бъде „Това препускащо сърце”.
Потупване
Потупването върху точките на ТЕС ще доведе до възстановяване на свободното движение на енергийния поток по координатите на тялото. Потупвайте последователно всяка от посочените точки с върха на показалеца и средния пръст(освен когато потупвате върха на главата, когато може да използвате и четирите пръста на едната ръка). Докато потупвате съответната точка, повтаряйте своята напомняща фраза.
Потупвайте в низходяща посока, започвайки от върха на главата, по седем пъти всяка точка, въпреки че няма проблем, ако броя на потупванията е малко по-голям или по-малък. Освен това не се притеснявайте, ако се случи да пропуснете, без да искате, някоя от точките.
С изключение на точката под носа или върху брадичката, точките за потупване на ТЕС са разположени симетрично от двете страни на тялото. Може да сменяте страните.
Спускайте  се постепенно  надолу по тялото. Изпълнявайте следната последователност на потупванията, като повтаряте своята фраза за напомняне при всяко потупване върху дадена точка:
Най-напред започнете с потупване на върха на главата с възглавничките на пръстите.
След това потупвайте точката, разположена до вътрешния край на веждата, точно зад носа.
После потупвайте точката отстрани на окото, върху костта около външния край на очната кухина
След това потупвайте костта под окото на около два, три сантиметра под зеницата.
Следва потупване на точката под носа, в малката вдлъбнатина над горната устна.
Сега потупвайте точката под долната устна, по средата между горната част на брадичката и долния край на долната устна.
После потупвайте точката върху ключицата. Намерете ключицата и открийте местоположението на U – образната форма в горния край на гръдната кост, обикновено е разположен възелът на вратовръзката на мъжете. От долния край на тази U – образна форма преместете пръстите на около 2-3 см настрани, докато не откриете по една лека вдлъбнатина от двете страни на гръдната кост. Това са точките върху ключицата, които трябва да потупвате.
След това потупвайте точката под мишницата, разположена на около 10 см под подмишичната ямка. Тази точка се намира приблизително на една линия със зърната на гърдите при мъжете и с презрамките на сутиена при жените.
Следващите точки на потупване са разположени върху пръстите. С длан обърната към вас, потупвайте по близкия до вас ъгъл на нокътя на палеца и върху ъглите на ноктите на всеки от останалите пръсти на ръката с изключение на  този на безименния пръст.
С това завършвате серията от потупване в ТЕС.
  Стъпка 5: Дайте отново оценка на силата на силата на проблема
В края на серията проверете отново нивото на СЕД(оценявайки го от 0 до 10), за да разберете дали силата на симптомите се е променила. Би трябвало симптомите или да са изчезнали напълно или значително да са отслабнали. Ако проблемът или симптомът все още продължава да се усеща или неговата сила е нараснала, продължете с продължителни серии от потупвания.
  Стъпка 6: Допълнителни серии
Продължете с допълнителни серии от потупвания, докато не оцените силата на проблема с 0 или близко до нула. Ако работите върху един и същи симптом, ще трябва да произнасяте фразата за настройването преди всяка поредица от потупвания. Но ако симптомите започнат да се проявяват на различни места по тялото и вие започнете да работите върху нещо ново, ще ви е необходима нова фраза за настройване.
  Стъпка 7: Тествайте ефикасността на резултатите
След като сте се справили с проблема, опитайте се максимално ясно да си представите първоначалното емоционално състояние или болка, за да се уверите, че методът ви е помогнал. Затворете очи и си представете много ярко и живо проблема. Ако той не се прояви по никакъв начин, вече знаете със сигурност, че тази част от симптома или проблема е излекувана. Ако все пак установите наличието на каквото и да е интензивност, свързана с него, в такъв случай имате още работа за вършене.
  Стъпка 8: Постоянство
Ако проблемът упорства и не изчезва след като сте тествали ефикасността  на постигнатите резултати(стъпка 7), продължете да работите с метода до пълното изчезване на симптома или проблема.
 
За повече информация