за блога

Темата за познанието, себепознанието и себепромяната е необятна. Литература по въпроса има в изобилие, както и всякакви методи, терапии, научни и не толкова научни теории, практики и т. н.
  И в това море от информация не е толкова просто да се отсее зърното от плявата. Защото едно е нещо да звучи интригуващо и да носи определена полезна от гледна точка на общото познание информация и съвсем друго е практическата полза от нея, ако говорим за личностно развитие, себепознание и реална, видима и положителна промяна.
  Положителна промяна е термин който може да има широк спектър на тълкуване. И няма как да бъде иначе след като хората са с различни виждания за живота, за това какво е успех, реализация, личностно израстване и т. н. Освен това, те могат да бъдат атеисти, с религиозни убеждения, с езотерични интереси, просто прагматични материалисти или непрактични идеалисти с всичките нюанси между тези два крайни полюса.
  Но това което е общо за всички нас е, че  си имаме  личностни и поведенчески проблеми, независимо дали си даваме сметка за това или не.
 Все повече стават хората информирани за модните тенденции за личностно развитие, здравословен начин на живот, алтернативни методи за поддържане на добра физическа и емоционална кондиция. Популярност добиват и различни  фирмени обучения свързани с личната мотивация, управлението на служебните взаимоотношения и постигането на все по-високи професионални резултати. Но това в повечето случаи е само „плъзгане” по повърхността над това което е скрито от нашето съзнание и което общо може да се обозначи като подсъзнание.
  Осезаемо започваме да усещаме за какво става дума, когато скритото в подсъзнанието от време на време, а понякога и за дълго време запчва да ни напомня за себе си, под формата на психически напрежения, проблеми във взаимоотношенията ни, в професионалното развитие и реализирането на намеренията ни, при житейски катастрофи, както и в случаите на нарастващи здравословни проблеми.
  И тогава започват опитите  за решаване на проблемите. Които могат да се ограничат до това, което предлага конвенционалната медицина и психология, но могат да продължат и отвъд тях. А отвъд тях предлагането е голямо и тенденцията е към постоянно нарастване.
  Търсим алтернативни методи за физическо и емоционално лечение, както и за положителна мотивация и реализация, защото усещаме, че или  „официалните” са напълно безсилни или не им достига нещо. И търсенето може да бъде във всички посоки и да ни открие много нови хоризонти, както и да промени живота ни в много отношения.
  Но независимо дали това ще ни доведе само до различни варианти на по-здравословен начин на живот или ще продължи с религиозни убеждения и езотерични увлечения, най-вероятно ще достигнем до момента в който ще започнем да ставаме съзнателни, или поне осезаемо да усещаме за наличието на тъмната страна на нашата личност. От която идват и всички наши блокажи, комплекси, ограничаващи убеждения, илюзии, безпричинна агресия – насочена навън или навътре, различни напрежения и т. н.