Невро-лингвистично програмиранеЗАПОЗНАВАНЕ С НЛП

НЛП е съкращение на Невро-лингвистично програмиране -революционен подход към човешкото общуване и личното развитие. Някои хора го наричат „изкуство и наука на личното усъвършенстване“ или „изследване на субективния опит“. Предлага модерни умения за междуличностно общуване и практически начини да промените начина си на мислене и поведение. Милиони хора са използвали неговите прости принципи и техники, за да изградят по-добри отношения с другите, да установят ново ниво на доверие и да постигнат успех във всеки аспект от живота си.

 

Дефиниция на нервно-лингвистичното програмиране

„Невро” Тази част от думата означава, че понятието касае и неврологичната система. НЛП се базира на идеята, че ние преживяваме реалността си чрез нашите пет сетива: зрение, слух, вкус, обоняние и кинетика(„проприоцептивна” – положението ни в пространството,  и „мета” – вътрешните ни чувства). Това е все външната информация, която нахлува в мозъците ни чрез нашите пет сетива, която след това преобразуваме в мисловни процеси.

„Лингвистично” Това е начинът, по който чрез езика, представяме, подбираме, подреждаме информацията в модели и стратегии и организираме мислите си.

  „Програмиране” Това е организацията на получените сетивни данни в модели за постигане на конкретни резултати. Личностното програмиране се състои от вътрешни процеси и стратегии(мислене и поведенчески модели). Разполагаме със стратегия(подбор и последователност на конкретни мисли), която ни води към конкретно поведение за всичко, което извършваме, независимо дали става въпрос за готвене, учене, играене, вземане на решение, спорене с любимия, сдобряване с любимия, излизане на среща, следване в университет и въобще – всички дейности, които съставляват тъканта на нашия живот.

Картата не е еднозначна с територия

Една от презумпциите която се изхожда(предположение, въз основа на което се действа така, сякаш е истина, въпреки че не винаги е така – то само ни помага да открием в себе си повече ресурси) в НЛП, гласи, че картата не е еднозначна с територията. Това означава, че всеки от нас има собствена система на отсяване, през която филтрира преживяванията си. Тази система се отразява върху начина, по който преживяваме личностната си вътрешна карта на нашата реалност. Всеки ден ние се движим през познати територии и действия, но поради различните си системи за отсяване и различните си вътрешни карти имаме и различни преживявания. Вие и вашият съсед със сигурност преживявате по различен начин района, в който живеете. Вие и вашите деца имате различно усещане за вашите родители, а с колегите си преживявате по различен начин работната си среда. Но и тези усещания се променят систематично – въз основа на промяната на вътрешната ни система за отсяване и вътрешната ни карта.

Никога не възприемаме реалността такава, каквато е

Като човешки същества ние никога не сме в състояние да преживяваме реалността такава, каквато всъщност е, тъй като я филтрираме през петте си сетива, а сетивата ни притежават ограничен капацитет за обема на приеманата от нас информация. Следователно информацията която нахлува от външния свят е вече ограничена – от нашите сетива. И въпреки всичко в нервната ни система нахлуват около 2 000 000 бита информация. За да ни помогне, да не се замаем от този невероятен поток, подсъзнанието ни филтрира по-голямата част от него, така че в крайна сметка до съзнанието ни достигат само от 5 до 9 „парчета” информация(малко повече от 1 бит). Числото, разбира се, варира съобразно конкретното човешко същество, но важното е, че в сравнение с информацията, която достига до подсъзнанието, до съзнанието достига съвсем малка част.

Тази вътрешна система на отсяване на информацията е нашата вътрешна карта на реалността. Точно затова ние не реагираме на реалността, а на начина по който възприемаме реалност. Предаваме външните преживявания на себе си, като ги трансформираме във вътрешни преживявания чрез собствените си психологически реакции – вътрешните картини, които рисуваме, звуците, които чуваме, както и емоциите стимулирани отвътре. И всичко това представлява неврологичната интерпретация на житейският ни опит. Интерпретираме преживяванията си и лингвистично, чрез думите, които избираме, когато водим своя вътрешен монолог. И именно тези тълкувания формират вътрешната карта на нашата реалност.

Всеки от нас притежава собствена реалност за света около себе си и тя се базира на типа нервно-лингвистична вътрешна карта, която сме си начертали. Тази карта решава начина, по който тълкуваме външните си преживявания, начина по който реагираме на случващото се около нас, и значенията, които прикрепяме към поведенческите си модели и преживявания.

Отпечатъци

Отпечатъкът е спомен, сформирал се в съвсем ранна възраст и създал коренна мисъл, която може да бъде или ограничаваща или съзидателно вдъхновяваща. Негативният отпечатък е в състояние да породи част от нашите ограничаващи мисли и ограничаващи решения, което в крайна сметка може да се окаже изключително нездравословно и увреждащо способността ни да живеем истинския си, щастливия си живот. Когато притежаваме негативен отпечатък, ние несъзнателно привличаме към себе си негативни преживявания, които са огледални отражения на първоначалното събитие, причинило този отпечатък.

Промяна на вътрешната система за отсяване

  С помощта на НЛП всеки от нас е в състояние да промени вътрешната си система за отсяване и карта. А това може да ни помогне да се освободим от вътрешните блокажи и негативните мисловни модели, които до този момент са възпрепятствали изцелението на тялото, ума ни,взаимоотношенията ни с хората и живота ни. Една от най-големите пречки за изцелението е неспособността ни да повярваме в собствените си целебни сили и възможности.

В рамките на невро – лингвистичното програмиране първата задача е да идентифицираме структурата на онова, което причинява проблема – например негативните мисловни модели, ограничаващите убеждения и проблемните стратегии, които съществуват в нашето подсъзнание. Оттам НЛП използва богат набор от процеси и техники за промяна на тези негативни мисловни модели и ограничаващи убеждения в позитивни мисловни модели и вдъхновяващи убеждения. А това води до промяна на вътрешната система за отсяване на информацията и на вътрешната карта, откъдето се променя и възприятието ни за реалността.

НЛП ТЪРСИ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ НИ ПОТЕНЦИАЛ

НЛП учи да се задават интелигентни въпроси – колкото по-интелигентен е въпросът, толкова по-интелигентен е отговорът. НЛП използва смислени и ефективни езикови средства, които навлизат дълбоко в специфичните детайли на нашите преживявания и начина по който мислим. Паралелно с това системата открива нашите най-висши намерения и цели, които ни тласкат да правим онова, което правим.

Работейки с НЛП винаги се търси най-големия потенциал у всеки индивид. А това е от жизнено  важно значение, тъй като признава, че всички ние притежаваме дълбоко в себе си способността за промяна. НЛП не възприема проблема като издялан в камък. Точно обратното – системата го разглежда като стратегия, като определен начин на мислене и поведение, който ни държи здраво в капана на негативния модел. При този метод на разглеждане на проблемите не съществува такова нещо като голям проблем или малък проблем – всички те са различни проблеми, изхождащи от различни стратегии, и всички те се подават на промяна. Процесът не е задължително продължителен. НЛП се е превърнал в успешна техника, защото подпомага индивида да се промени бързо и ефективно, без никакви странични ефекти. Промяната настъпва етично и органично, защото именно подсъзнанието на конкретния човек е онова, което открива всички положителни ресурси, проникновения и познания, необходими за изцеление на старите проблеми – дотогава, докато те не изчезнат напълно.

ИЗХОДНИ ПОЛОЖЕНИЯ В НЛП

  Изходните положения в НЛП са добре познати. Презумпцията или изходното положение е убеждението, от което сме избрали да изхождаме в живота си, независимо от факта дали е вярно или не. Но независимо от това дали е вярно или не, действаме, основавайки се на него за да ни дари с повече сили в живота ни.

 

 • Уважавайте моделите на света, които имат другите хора.
 • Хората реагират на основата на собствения си модел на света, а не на обективната реалност.
 • Хората не са равнозначни на поведението си.
 • Всяко поведение изхожда от положителни намерения.
 • Най-важната информация за даден човек е начинът, по който той се държи.
 • Всеки прави най-доброто с наличните си ресурси.
 • Няма хора без налични ресурси, само състояния без ресурси.
 • Няма такова нещо като провал – само обратна информация т.е. поуки.
 • Всеки сам отговаря за собственото си съзнание, а оттам за резултатите от действията си.
 • Съзнанието и тялото са свързани.
 • Всички процедури трябва да засилват усещането за цялост и избор.
Себепознание - Себепромяна

гълъби

Себепознание - Себепромяна