за блогаТемата за познанието, себепознанието и себепромяната е необятна. Литература по въпроса има в изобилие, както и всякакви методи, терапии, научни и не толкова научни теории, практики и т. н.

  И в това море от информация не е толкова просто да се отсее зърното от плявата. Защото едно е нещо да звучи интригуващо и да носи определена полезна от гледна точка на общото познание информация и съвсем друго е практическата полза от нея, ако говорим за личностно развитие, себепознание и реална, видима и положителна промяна.

  Положителна промяна е термин който може да има широк спектър на тълкуване. И няма как да бъде иначе след като хората са с различни виждания за живота, за това какво е успех, реализация, личностно израстване и т. н. Освен това, те могат да бъдат атеисти, с религиозни убеждения, с езотерични интереси, просто прагматични материалисти или непрактични идеалисти с всичките нюанси между тези два крайни полюса.

  Но това което е общо за всички нас е, че  си имаме  личностни и поведенчески проблеми, независимо дали си даваме сметка за това или не.

 Все повече стават хората информирани за модните тенденции за личностно развитие, здравословен начин на живот, алтернативни методи за поддържане на добра физическа и емоционална кондиция. Популярност добиват и различни  фирмени обучения свързани с личната мотивация, управлението на служебните взаимоотношения и постигането на все по-високи професионални резултати. Но това в повечето случаи е само „плъзгане” по повърхността над това което е скрито от нашето съзнание и което общо може да се обозначи като подсъзнание.

  Осезаемо започваме да усещаме за какво става дума, когато скритото в подсъзнанието от време на време, а понякога и за дълго време запчва да ни напомня за себе си, под формата на психически напрежения, проблеми във взаимоотношенията ни, в професионалното развитие и реализирането на намеренията ни, при житейски катастрофи, както и в случаите на нарастващи здравословни проблеми.

  И тогава започват опитите  за решаване на проблемите. Които могат да се ограничат до това, което предлага конвенционалната медицина и психология, но могат да продължат и отвъд тях. А отвъд тях предлагането е голямо и тенденцията е към постоянно нарастване.

  Търсим алтернативни методи за физическо и емоционално лечение, както и за положителна мотивация и реализация, защото усещаме, че или  „официалните” са напълно безсилни или не им достига нещо. И търсенето може да бъде във всички посоки и да ни открие много нови хоризонти, както и да промени живота ни в много отношения.

  Но независимо дали това ще ни доведе само до различни варианти на по-здравословен начин на живот или ще продължи с религиозни убеждения и езотерични увлечения, най-вероятно ще достигнем до момента в който ще започнем да ставаме съзнателни, или поне осезаемо да усещаме за наличието на тъмната страна на нашата личност. От която идват и всички наши блокажи, комплекси, ограничаващи убеждения, илюзии, безпричинна агресия – насочена навън или навътре, различни напрежения и т. н.

  На тази тъмна част са давани различни имена. И психологията с всичките и направления и разклонения е успяла да опише много от нейните проявления. Което е прекрасно, защото все от някъде трябва да се започне, а и какво може да се има против това да си добре информиран за какво точно става дума. Проблема е в практическите резултати, които са доста по-скромни в сравнение с просторната теория.

  Различните религии и езотерични традиции също дават описания на тази тъмна част, както и наставления как да я държим под някакъв контрол, чрез воденето на определен начин на живот. Много от езотеричните традиции водят последователите си, или поне имат тези претенции,  и към постепенното ѝ пречистване и смаляване чрез различни упражнения, медитации и ритуали. Което също е прекрасно, поне като намерение. Проблема е, че такива фундаментални промени не стават от днес за утре. И могат да бъдат осъществени само, ако има приемственост в традициите и ако тези които ръководят съответните школи и организации или преподават съответните методи са постигнали това към което водят последователите си или поне са видимо напреднали. Много често случая не е точно такъв и се преподава или мъртво знание или се изпълняват ритуали изпразнени от съдържания или и двете.

  А когато става дума само за морални наставления и за указания какъв трябва да бъдеш и какъв да не бъдеш, какво трябва или не трябва да правиш, то и съответните резултати ще са повърхностни и нетрайни. Просто човешката природа е такава, че тъмната и част не може да бъде овладяна само чрез интелектуално осъзнаване, волеви напъни и приемането на нещо за добро или лошо.

  Което не значи, че стремежа да си добър, нравствен, морален, справедлив и т.н. е излишно усилие, то просто не е достатъчно за да се преодолеят хилядите негативности  които дебнат в нашето подсъзнание и постоянно ни напомнят за себе си.

  И независимо дали сме атеисти, религиозни или с езотерични стремежи, ако искаме да преодоляваме настоящите проблеми и да се изправяме уверено пред бъдещите предизвикателства, то е добре като начало да проумеем как начинът ни на мислене и чувстване предизвикват ежедневните ни преживявания. И че тези механизми са нещо трайно и много от тях са формирани в детството ни и ранната ни младост. И че никога не можем да познаем реалността като такава, тя винаги е пречупена през филтрите на нашето съзнание и си е само нашата реалност, точно както и всеки друг човек си има неговата уникална реалност на света в който иначе живеем заедно.

  Това са важни уточнения, защото може да се случи така, че увлечени от някоя благородна кауза или идея, независимо дали хуманистична или религиозна и отдадени искрено на нея, да си помислим, че сме станали нещо различно, да се почувстваме обновени и близко до идеала който сме избрали за цел. В повечето случаи вътрешната ни реалност е различна от нашите представи и ние пренасяме старите си модели на поведение и на възприемане на света и на новото място, в новата общност, в новия колектив и т. н. Просто сме сменили външната си обвивка, но същността ни си остава същата.

  За да има истинска промяна, трябва да има едно обновено съзнание. Но как да стане това, след като само интелектуалното разбиране не е достатъчно? Как да се стигне до скритите механизми на подсъзнанието и да се променят старите и ограничаващи ни негови модели на функциониране?

  Въпросите могат да се разширят и до това, дали е случайно, че имаме тези блокажи, ограничения и условия на живот, които не винаги ни харесват и т. н. Но тогава навлизаме в темата за кармата и цикъла на реинкарнациите. Която не се споделя от всички хора. Затова ще се ограничим само с този живот. И ще търсим  подходи при които да има добър баланс между лична отговорност и усилия и ефективни резултати.

  С уговорката, че универсални методи и системи няма. И колкото и да са добри, винаги ще има хора при които те няма да действат или ще са слабо ефективни. Няма и вълшебно хапче или терапевт, който може да реши проблемите ни вместо нас или поне не и без нашето съдействие. Не се ли стигне до корена на проблема, следствието винаги отново и отново ще се проявява. А стигането до корена на проблема означава и премахване на негативната му енергийна сила и произтичащите от нея стереотипи на поведение и възприемане на света.

  Мотивите поради които се търси промяна също могат да бъдат различни. И в тях няма как да не присъства личният момент и интерес.

   Необходимо е разбира се и да има желание и готовност за промяна, както и настойчивост и търпение. Всеки процес, колкото и да е ефективен и относително бърз си има технологично време за да станат промените трайни и необратими.

   В блога, засега,  са посочени три основни подхода. Като  Техниката за емоционална свобода(ТЕС) и Пренареждане на матрицата(ПМ) позволяват да се стигне до травми и негативни преживявания случили се в ранното детство и за които нормалното ни съзнание няма никакъв спомен, но които са причина за много от проблемите ни в настоящото. Докато Невро-лингвистичното програмиране(НЛП) не се интересува защо нещо се е случило,  а какво можем да направим оттук нататък. И може добре да се допълни с ТЕС и ПМ.

  Естествено ще има информация и за други методи, техники, теории, направления, нестандартни виждания и философии. Идеята е всичко това да е в помощ на усилията за личностно израстване и да са неща приложими, ефективни и водещи до укрепване на вътрешните сили и задълбочаване процеса на себепознание, а не до развиване на външни зависимости, колкото и красиво да изглеждат те.

 

 

Себепознание - Себепромяна

гълъби

Себепознание - Себепромяна